Szkolenia Scrum

Scrum jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod adaptacyjnych. Szczególnie dobre rezultaty przynosi w projektach o wysokim stopniu złożności i/lub ryzyka. Twórcy Scrum-a na ogół nie nazywają go metodyką, czy nawet procesem, lecz strukturą (framework) wokół której organizuje się praca zespołu.

Scrum Podstawy (1 dzień)

Solidne fundamenty Scruma.
Szkolenie dla wszystkich którzy chcą opanować podstawy Scrum i metod zwinnych. Przedstawiamy tło i okoliczności powstania Scruma, wprowadzamy w najważniejsze elementy jego struktury, definiując role projektowe i związane z nimi zakresy odpowiedzialności. Omawiamy kwestie związane z jego wdrażaniem do zespołu i organizacji.
Szkolenie dla grup, na zamówienie.

Scrum Experience (2 dni)

Poznaj i zacznij stosować Scruma.
Łączymy wykład z ćwiczeniami dostarczając kompletny warsztat umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie prac zgodnie z jedną z najpowszechniej stosowanych zwinnych metod. Dużo uwagi poświęcamy wymianie doświadczeń i omówieniu częstych wyzwań stojących na drodze zespołu. Ważnym aspektem tego szkolenia jest inspiracja i motywacja do działania.
Szkolenia otwarte i dla grup zorganizowanych.

Professional Scrum Foundations (2 dni)

Doświadcz używania Scruma. Naucz się Scruma w praktyce.
Szkolenie Professional Scrum Foundations dostarcza żywego doświadczenia pracy w Scrumie. Szkolenie dla członków zespołów Scrumowych, osób rozpoczynających swoją przygodę z tym frameworkiem i mających wcześniejsze doświadczenia ze Scrumem wdrażanym samodzielnie. Uczestnicy doświadczają złożoności wytwarzania oprogramowania i tego jak radzi sobie z nią Scrum.
Szkolenie licencjonowane przez scrum.org z możliwością certyfikacji (PSM I).

Professional Scrum Master (2 dni)

Zostań Scrum Masterem. Maksimum wartości z używania Scruma.
Skupiamy się na pryncypiach i empiryźmie jako podwalinach Scrum. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do pracy ze Scrum, zrozumienie zachowań i strategii potrzebnych do skrócenia time-to-market, zwiększenia produktywności i przewidywalności pracy. Wyjaśniamy też dlaczego tak ważną rolę pełni Scrum Master.
Szkolenie licencjonowane przez scrum.org z możliwością certyfikacji (PSM I).

Product Owner Experience (3 dni)

Jak dostarczyć najlepszy produkt, najlepszej jakości za odpowiednią cenę.
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i budowanie postaw potrzebnych w pracy dobrego Product Ownera. Bardzo duży nacisk kładziemy na praktykę i doświadczenie trudnych sytuacji z życia Product Ownera. Dodatkowo, ostatni dzień szkolenia to nasza unikalna symulacji pracy zespołu nad rozwojem produktu productify.it.
Szkolenia otwarte.

Gra symulacyjna productify.it (1 dzień)

Gra symulacyjna. Nauka z kilku miesięcy developmentu w jeden dzień.
Co wpływa na to, czy zespół wytwarza właściwy produkt? We właściwym czasie? Terminowo? Dlaczego dług techniczny spowalnia nam wytwarzanie oprogramowania? Jak można zmniejszać ryzyko i dlaczego liczenie pieniędzy jest największym sprzymierzeńcem zespołu wytwarzającego oprogramowanie? Stworzyliśmy grę productify.it , żeby można było doświadczyć tego w jeden dzień. Doświadczenia wielu organizacji w jednej grze.
Szkolenia otwarte i dla grup zorganizowanych.

Przywództwo

Zwinne metody wytwarzania oprogramowania nie kończą się na zespole deweloperskim. Dobrze działający zespół potrzebuje bardzo dobrze działającej organizacji. Bez efektywnego wsparcia kadry menedżerskiej, postęp transformacji zwinnej może zostać spowolniony lub całkowicie zatrzymany. Na naszych szkolenia łamiemy stereotypy, pokazujemy konsekwencje stosowania tradycyjnych systemów zarządzania i prowadzenia prac projektowych. Udowadniamy również, że agile to dyscyplina, skupienie na wartości biznesowej i ciągłe doskonalenie – wszystko to możliwe jest bez stosowania kija i marchewki.

Agile Leadership Experience (2 dni)

Umiejętności przywódcze są niezbędne w zwinnej organizacji. Jak prowadzić ludzi do samoorganizacji?
Skupiamy się na doświadczeniu wyzwań stojących na drodze lidera w zwinnej organizacji. Kładziemy duży nacisk na dobór postawy lidera do sytuacji, umiejętności stawianie celów i ograniczeń. Ćwiczenia przeplatamy solidną dawką wiedzy i wymianą doświadczeń. Ważnym elementem jest nabycie umiejętności przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej.
Szkolenia otwarte.

Agile dla kadry zarządzającej (1 dzień)

Jak poprowadzić organizację do zwinności. Case-studies, wiedza z pierwszej linii frontu.
Szkolenie dla menedżerów średniego i wysokiego szczebla organizacyjnego. Pokazujemy nowy paradygmat prowadzenia prac projektowych oraz pokazujemy jak zmienia się rola i wyzwania kadry menedżerskiej. Dzielimy się doświadczeniami, co działa lepiej, co słabiej na drodze do zwinności.
Szkolenie dla grup zorganizowanych.

Lean

Narzędzia wywodzące się z nurtu Lean, są wykorzystywane z powodzeniem w środowisku IT. Chociaż wytwarzanie oprogramowania jest bardziej złożonym procesem, niż procesy produkcyjne, Kanban znajduje zastosowanie chociażby w organizowaniu zespołów operacyjnych i wizualizowaniu pracy zespołów pracujących zwinnie. Szkolenia Lean są korzystnym dodatkiem do szkoleń Scrumowych, rozszerzając wiedzę o mapowanie strumienia wartości, wizualizację przepływu i techniki eliminacji strat.

Lean Experience with Kanban (2 dni)

Kanban i eliminacja strat. Usprawnianie przepływu pracy w IT.
Zastosowanie podejścia Lean w środowisku IT. Uczestnicy szkolenia otrzymują solidną dawkę wiedzy i narzędzi do natychmiastowego wykorzystania w swoich miejscach pracy. Omawiamy różnice pomiędzy zastosowaniem Lean w produkcji i wytwarzaniu oprogramowania. Uczymy jak definiować strumienie wartości, wizualizować oraz mierzyć prowadzone prace.
Szkolenie prowadzimy w formule otwartej i zamkniętej.