Aktualności

Wirtualny Scrumvival

20 kwietnia 2020

Epidemia zachęciła nas do tego by spróbować nowego podejścia w organizacji Scrumvivali. Przenieśliśmy je do świata wirtualnego. Sytuacje jak ta z epidemią, pokazują że otaczające warunki mogą dynamicznie się zmienić. I chociaż zmiana bywa zagrożeniem, często można też znaleźć elementy pozytywne. Tak było ze Scrumvivalami. Co sprawdziliśmy dzięki przejściu do świata wirtualnego? przede wszystkim, można […]

MAKING TOOLS GREAT AGAIN: PLANNING POKER [EN]

30 maja 2017

Just a few weeks ago we received a message from the good people at Spartez (spartez.com), who have some impressive experience in building tools for agile software development. For those who don’t know, Spartez has been working closely with Atlassian for the past ten years. The proposal was to visit them so they can show […]