Scrumvivale

Wirtualny Scrumvival

20 kwietnia 2020

Epidemia zachęciła nas do tego by spróbować nowego podejścia w organizacji Scrumvivali. Przenieśliśmy je do świata wirtualnego. Sytuacje jak ta z epidemią, pokazują że otaczające warunki mogą dynamicznie się zmienić. I chociaż zmiana bywa zagrożeniem, często można też znaleźć elementy pozytywne. Tak było ze Scrumvivalami. Co sprawdziliśmy dzięki przejściu do świata wirtualnego? przede wszystkim, można […]