fbpx

Zwinne organizacje

‚If you do not change direction, you may end up where you are heading’ L.Tzu

W oparciu o doświadczenia przekształceń kilkunastu organizacji przygotowaliśmy opowieść o (niejednej) transformacji. Nasz warsztat pokazuje jak prowadzono przekształcenia wielu znanych firm o różnej skali, profilu działalności i kulturze organizacyjnej. Przeprowadzamy uczestników przez tę opowieść, prowadząc narrację z wielu perspektyw, często z odwróconą chronologią, aby łatwiej można było dostrzec związki przyczynowo-skutkowe i powtarzające się wzorce.

Nie będziemy dyskutować o trywialnych rzeczach. Zgłębimy prawdziwe wyzwania, także takie, o których popularne modele nic nie wspominają. Odkryjemy praktyczne aspekty procesu uzwinniania. Podamy przykłady. Zastanowimy się jakie działania sprzyjają zwinności, a jakie ją ograniczają. Wspólnie odkryjemy co jest, a co nie jest ważne z perspektywy uzwinniania macierzystych organizacji uczestników.

TL;DR

too long; didn’t read. Dla niecierpliwych 😉

praktyczne i pragmatyczne podejście do zwinnej transformacji, przykłady, przestrogi i podpowiedzi

oparte o case studies i osobiste doświadczenia prowadzących

dla osób inicjujących i prowadzących przekształcenia organizacji

W TRAKCIE SZKOLENIA

uczestnicy nauczą się

wykorzystywać zwinne techniki do prowadzenia zmiany organizacyjnej

zdefiniować skalę i zakres zmian ich organizacji

nakreślić cel, strategię i sposób monitorowania postępów procesu przekształcania firmy tak, by w pełni wykorzystać potencjał podejścia zwinnego

określić swoją rolę, określić wymagane kompetencje zespołu prowadzącego zmianę i konieczne wsparcie

ZAKRES SZKOLENIA

o czym dokładnie będziemy rozmawiać

Charakterystyka zwinnej organizacji. Cechy stanowiące o przewadze konkurencyjnej zwinnej firmy.

Proces wprowadzania zmian. Zwinny sposób prowadzenia zmiany. Pomiar skuteczności prowadzonych działań.

Rola IT w zwinnej organizacji. Centrum kosztów czy może ośrodek tworzenia wartości.

Definicja produktu i reorganizacja struktury produktowej. Kompozycja, dekompozycja, definicja i redefinicja produktu. Ewolucja struktury organizacyjnej.

Kontraktowanie i budżetowanie pracy. Podejście projektowe a podejście produktowe. Zwinne zarządzanie portfolio inicjatyw.

Zespoły wytwórcze. Kompozycja i organizacja pracy. Ewolucja struktury organizacyjnej, sfery procesowej i narzędziowej zespołów wytwórczych.

Rola managera w zwinnej organizacji. Samoorganizacja. Co sprzyja, a co blokuje samoorganizację? Ewolucja roli managera.

Rola sponsora, lidera i agenta zmiany. Polityczne wyczucie, cierpliwość i wytrwałość konieczne do zakotwiczenia zmiany w kulturze firmy.

Cel zmiany. Tworzenie i komunikowanie celu zmiany. Ewolucja celu. Miary i mierzenie.

TO SZKOLENIE JEST DLA

wszystkich którzy chą wyciągnąć maksimum korzyści ze Scruma

Wszystkich, których zadaniem jest uzwinnienie organizacji.

W szczególności sponsorów, liderów i agentów zmian.

Wyższego kierownictwa

Osób odpowiedzialnych za projektowanie i realizację strategii uzwinniania organizacji.

Opinie klientów