fbpx
Scrum Experience
'Good judgement is the result of experience. Experience is the result of bad judgement' ― Fred Brooks

W Agile Rebels wierzymy, że doświadczenie jest mechanizmem prawdziwej nauki. Aby umożliwić natychmiastowe rozpoczęcie prac zespołu z wykorzystanie frameworku Scrum, zapraszamy do praktycznych ćwiczeń. Obok umiejętności wykorzystania Scrum, uczestnicy nabywają wiedzy o celu jej stosowania. Takie ujęcie tematu pozwala zespołowi świadomie doskonalić i wzbogacać stosowany proces wytwórczy. Silnym aspektem szkolenia jest inspiracja do działania w ramach zespołu przy wykorzystaniu Scrum.

TL;DR

 • dwudniowe intensywne szkolenie
 • dla entuzjastów Scrum, zespołów oraz wszystkich chcących zrozumieć i stosować podejście empiryczne i samoorganizację
 • kładziemy duży nacisk na poznanie siły i realnych wartości płynących ze stosowania Scruma w praktyce

Po szkoleniu będziesz umiał(a)

 • wykorzystać mechanikę frameworku Scrum
 • przekazywać wartość wartości scrumowych
 • pokazać różnicę między metodami tradycyjnymi i zwinnym
 • wytłumaczyć znaczenie Done i jego rolę w budowaniu przejrzystości
 • uczyć korzystania z artefaktów Scrum w zwinnym planowaniu
 • rozwijać zachowania, cechy i znaczenie ról scrumowych
 • wzmacniać wartość zdarzeń scrumowych w procesie wytwórczym
 • świadomie wykorzystać mechanizm inspekcji i adaptacji w usprawnianiu procesu wytwórczego

ZAKRES SZKOLENIA

 • Złożoność i empiryzm. Teoria i podstawy Scruma. Podstawy teoretyczne Scruma. Różnice pomiędzy Scrumem i tradycyjnymi metodami wytwarzania oprogramowania. Korzyści, wady i konsekwencje każdego z podejść. Filozofia podejścia empirycznego.
 • Ramy metodyczne. Reguły i zasady Scruma. Wcielanie nowego sposobu działania za pomocą ograniczeń czasowych, ról i artefaktów. Efektywne sposoby ich wprowadzania oraz źródła problemów mogących je osłabiać. Przewidywalność prac w modelu empirycznym, kontrola ryzyka i monitorowanie postępów prac.
 • Przyrost. Zrobione czy nie zrobione. Dług techniczny. Jakość. Zagadnienie jakości wytworzonego oprogramowania. Co oznacza zrobiona, a co prawie zrobione i jakie są tego konsekwencje. Kultura inżynierska i miary jakościowe.
 • Ludzie. Zespoły. Samoorganizacja. Wartości scrumowe. Budowanie zespołów. Czym jest samoorganizacja, od czego zależy i jak ją wykorzystywać. Co oznacza międzyfunkcjonalność i jakie są implikacje tego podejścia dla organizacji.
 • Szacowanie prac. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać techniki estymacyjne jako narzędzie poznawania i rozumienia wymagań. Ten sposób formalizuje proces wyjaśniania wymagań i ich obustronnego rozumienia, co pozwala zespołom aktywnie uczestniczyć w procesie planowania i przygotowywania Product Backlogu.
 • Rola Scrum Mastera w zespole. Rola Scrum Mastera w organizacji. Jak zapewnić sukces zespołów w większej organizacji. Jakie zachowania wspierają Scruma i jego wykorzystanie a jakie temu szkodzą.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • wszystkich zainteresowanych poszerzaniem użyteczności i efektywności Scrum w organizacji
 • Scrum Masterów
 • liderów zwinnych organizacji
 • menedżerów projektów i zespołów
 • trenerów
Nie odnaleziono wydarzeń!