Professional Scrum Product Owner™

‚Learn to say NO to the good so you can say YES to the best.’ – John C Maxwell

Zagadnienie efektywnego zarządzania produktem w Scrumie znacząco wykracza poza umiejętność tworzenia historii użytkownika (ang. user stories). Konieczna jest wysoka świadomość wytwarzanej wartości oprogramowania oraz umiejętność efektywnego zarządzania tą wartością

Nie odnaleziono wydarzeń!

TL;DR

too long; didn’t read. Dla niecierpliwych 😉

zaawansowane, dwudniowe szkolenie

dla osób zarządzających rozwojem produktów opartych o oprogramowanie, osób pełniących lub przygotowujących się do roli Product Ownera

Certyfikacja Professional Scrum Product Owner™ w Scrum.org

W TRAKCIE SZKOLENIA

uczestnicy nauczą się

efektywnie zarządzać przyrostem wartości wytwarzanego oprogramowania, stopniem niepewności i ryzykiem

prawidłowo zarządzać rejestrem produktu

angażować zespoły scrumowe w rozwój produktu

docenią znaczenie ukończonego przyrostu (Done) dla budowania przejrzystości

wykorzystywać nowoczesne sposoby gromadzenia i zarządzania wymaganiami

panować nad całkowitym kosztem posiadania i uwzględniać ten koszt w swoich planach

ZAKRES SZKOLENIA

o czym dokładnie będziemy rozmawiać

Zwinne zarządzanie produktem. Omówienie zwinności (ang. agility) i jej znaczenia dla osób zarządzających produktem i jego realizacją.

Zarządzanie produktem przy użyciu wartości. Moduł poświęcony wartości oprogramowania, czynnikom, którymi należy się kierować się przy jej ustalaniu i wykorzystaniu wartości w procesie planowania przedsięwzięcia.

Planowanie w ujęciu zwinnym. Omówione zostają zagadnienia takie jak planowanie dokładnie na czas (ang. just-in-time), horyzonty planistyczne oraz poziomy szczegółowości planowania.

Zarządzanie wymaganiami. Uczestnicy uczą się sposobów porządkowania i wartościowania elementów Product Backlogu. Dowiadują się jak przy jego pomocy zarządzać wartością, zależnościami, niepewnością i ryzykiem. Uczą się także jak współpracować z zespołem w zakresie wyceny elementów rejestru.

Wartościowy przyrost, wartościowe wydanie. Czyli w jaki sposób optymalizować wartość dostarczaną wraz z każdym wydaniem oprogramowania odbiorcy.

Zarządzanie wydaniami oprogramowania. Zarządzanie procesem wydaniowym w zwinny i efektywny kosztowo sposób.

Monitorowanie i ocena przebiegu prac. Omówienie miar i technik monitorowania stanu prac.

Całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership, TCO). Właściwa identyfikacja i analiza wszystkich kosztów realizacji przedsięwzięcia jest podstawą pomyślnego zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania.

Skala. Wieloprojektowość, wielozespołowość, rozproszoność. Strategie podziału domeny, kompozycji zespołów projektowych a także specyficzne techniki ułatwiające realizację projektów dużej skali.

TO SZKOLENIE JEST DLA

dla osób odpowiedzialnych za zarządzenie produktami opartymi o oprogramowanie, które chcą zwiększać wartość wytwarzanego oprogramowania, efektywnie planować i monitorować jego rozwój, optymalizować zwrot z inwestycji oraz doskonalić współpracę z zespołami scrumowymi.

Product Ownerów

Kierowników działów IT

osób zarządzających projektami, produktami lub programami

Opinie klientów