fbpx
Product Owner Experience
‘Trying to please everyone would not only be challenging but would also result in a feature-rich product that might not satisfy anyone.’ - R.Pichler

Product Owner to kluczowa postać w Scrumie. To osoba, która decyduje jak inwestować pieniądze celem dostarczanej wartości poprzez wytwarzanie oprogramowania. Określa co jest do zrobienia i kiedy warto wypuścić produkt na rynek. Optymalizuje zyski. Nieustannie analizuje konkurencję i potrzeby klientów. Zapewnia skupienie. Redukuje złożoność. Priorytetyzuje prace. Słucha interesariuszy i zarządza ich oczekiwaniami. Product Owner to lider produktu. Product Owner to lider zespołów. Product Owner to wizjoner. Product Owner to menedżer produktu. Posiada dużą władzę i jeszcze większą odpowiedzialność.

TL;DR

 • dwudniowy, intensywny warsztat + dodatkowy dzień na grę symulacyjną
 • podczas warsztatu skupiamy się na kształtowaniu postaw Product Ownera
 • określamy obszary do samorozwoju
 • przeznaczony dla osób, które decydują o tym jak inwestować pieniądze tworząc oprogramowanie

Po szkoleniu będziesz umiał(a)

 • zapewnić widoczność postępu prac przy wykorzystaniu Product Backlogu
 • współpracować z zespołami deweloperskimi
 • stawiać jasne oczekiwań
 • dostrzegać różnice między asertywnością i agresją w postępowaniu lidera
 • planować pracę w dłuższych horyzontach czasu
 • zwiększać przewidywalność przy wykorzystaniu Scrum
 • ograniczać złożoność
 • zarządzać komunikacją
 • radzić sobie z długiem technicznym
 • tworzyć i zarządzać backlogiem
 • estymować zakres prac z zespołem
 • rozmawiać i zarządzać relacjami z interesariuszami
 • być proaktywnym
 • radzić sobie z brakiem motywacji

Program szkolenia

 • złożoność i empiryzm (Cynefin, PDCA)
 • innowacyjność – pomysł na produkt
 • jak określać wartość? ROI
 • KPI i ich skuteczne użycie
 • jak zwięźle komunikować swój pomysł na wartość
 • TCO i dług techniczny
 • planowanie długofalowe
 • praca z biznesem, rynkiem i danymi
 • budowanie relacji z zespołem i otoczeniem organizacyjnym
 • elementy budowania przywództwa
 • bardzo krótki wstęp do SCRUMa
 • Product Development Game – (boleśnie prawdziwe) doświadczenie tworzenia oprogramowania

Grupa docelowa

 • menedżerowie produktów i projektów
 • Product Ownerzy
 • właściciele i współwłaściciele firm
 • menedżerowie z działów projektowych i produktowych
 • Scrum Masterzy
Nie odnaleziono wydarzeń!