fbpx
Agile Leadership Experience
'A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.' John Maxwell

Organizacje, dla których pracujemy chcą być agile. Wraz z tą zmianą pojawia się nowe wyzwanie – kim jest lider w zwinnej organizacji? Jak zmienia się przywództwo? Nasze doświadczenie, oparte na wieloletniej pracy z klientami, pokazuje, że szkolenia ze Scrum nie dają odpowiedzi na wiele pytań związanych z zarządzaniem organizacją. Jak powinna wyglądać struktura organizacyjna? Kto odpowiada za jakość a kto za rozwój Senior Developera? Kto, komu i jak często udziela informacji zwrotnej? Czy brak feedbacku jest równoznaczny z pochwałą zachowań? Jaka jest rola menedżera w kontekście rozwoju osobistego? Jak na rozwój wpływają oceny roczne i premie? Kto jest liderem w Scrumowym/zwinnym środowisku? Jakie narzędzia stosuje współczesny zwinny lider? Co motywuje ludzi do pracy gdzie nie ma przysłowiowego kija i marchewki? Na takie i inne podobne pytania postaramy się odpowiedzieć.

TL;DR

 • dwudniowy, intensywny warsztat, łączący ćwiczenia z dużą dawką wiedzy
 • oparty o prawdziwe przykłady, wymianę doświadczeń i dyskusje
 • celem jest zmiana wzorców niewłaściwych zachowań i postaw liderskich
 • przeznaczony dla liderów i menedżerów

Po szkolenie będziesz umiał(a)

 • jak rozpoznawać i radzić sobie ze złożonymi problemy w praktyce
 • jaka jest różnica pomiędzy liderstwem a zarządzaniem
 • jak wzmacniać samoorganizację
 • jak być liderem i wzmacniać zespoły w pracy
 • jak rozwijać ludzi i zespołu
 • jak zarządzać środowiskiem i przestać zarządzać ludźmi

Zakres szkolenia

 • zrozumienie, ograniczanie i redukcja złożoności (Cynefin)
 • stopniowy rozwój samoorganizacji (zarządzanie poprzez ograniczenia)
 • rozwiązywanie problemów poprzez stawianie i weryfikację hipotez
 • informacja zwrotnej jako sposób zarządzania
 • błędy poznawcze
 • postawy liderskie

Dla kogo ten warsztat?

 • kadra menedżerska średniego i wysokiego szczebla, liderzy wywierający aktywny wpływ na kształtowanie organizacji
 • Scrum Masterzy gotowi pomagać zespołom i organizacjom
 • liderzy, którzy rzeczywiście zmieniają organizacje
 • sponsorzy zmian organizacyjnych
Nie odnaleziono wydarzeń!